Ορισμός Φυσικοθεραπείας

Με τον επιστημονικό όρο φυσικοθεραπεία εννοούμε τον επιστημονικό κλάδο στον τομέα της υγείας που ασχολείται με την κίνηση και τη λειτουργικότητα του ανθρώπινου σώματος. Ειδικότερα, στοχεύει στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο σκελετικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Μάθε περισσότερα

Θεραπευτική Άσκηση

Οι φυσικοθεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται συνδυάζονται με τα υπόλοιπα θεραπευτικά μέσα για βέλτιστα αποτελέσματα και διαχωρίζονται α) σε παθητικές και β) ενεργητικές και θα πρέπει να γίνονται πάντα από εξειδικευμένο θεραπευτή. Οι εξειδικεύσεις δίνονται μετά το τέλος των βασικών σπουδών από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ σεμινάρια όπως το Manual Therapy, το Kinesiotaping, το Sports Physiotherapy, η PNF κ.α.

Μάθε περισσότερα