Ανάλυση Ανθρώπινης Κίνησης

Στο Φυσικοθεραπευτήριο γίνεται με διαφορικές μεθόδους προσέγγισης ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης, απώλεια της οποίας θα οδηγήσει σε κακή λειτουργικότητα με αποτέλεσμα τον πόνο.
Γίνεται λοιπόν προσπάθεια κατανόησης του μειωμένου έλεγχου του ΚΝΣ στο μυοσκελετικό και το πως το ΚΝΣ οργανώνει την κίνηση και ποια πληροφορία από την περιφέρεια είναι απαραίτητη.
Όπως επίσης, ποιες είναι αυτές οι συνιστώσες της κίνησης οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να οργανωθεί μια λειτουργική δραστηριότητα και πως μπορούμε να παρέμβουμε ώστε να ομαλοποιήσουμε μια μη φυσιολογική λειτουργικότητα.

walking