Χειρομαλάξεις

Untitled-1Η μάλαξη προσαρμόζεται στις εκάστοτε διαταραχές, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της αποκατάστασης, καθώς αποσκοπεί στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου, στη μείωση του μυϊκού σπασμού άρα και στην βελτίωση της κινητικής κατάστασης, στην ελάττωση του πόνου μέσω της έκλυσης ενδορφινών και άλλων νευροχημικών ουσιών, στην χαλάρωση, στην εξίδρωση – έλεγχο της φλεγμονής.

Οι τύποι μάλαξης που χρησιμοποιούνται είναι:

α) επιφανειακή (δέρμα)

β) εν τω βάθη (περιτονία, μύες) και συνδιαζόμενα πιεστική τοπικά/γενικά – deep friction για λύση σημείων πυροδότησης πόνου ή αλλιώς trigger points

γ) λειτουργική κ.α.

Επίσης, η μάλαξη στο φυσικοθεραπευτήριο μπορεί να περιλαμβάνει και την χρήση ειδικών μηχανημάτων όπως ηλεκτρομάλαξη, ξύλινες συσκευές κ.α.