Ενεργητική/Αντανακλαστική Αποκατάσταση

Η ενεργητική συμμετοχή του ασθενούς στην αποκατάσταση παθήσεων του μυοσκελετικού του συστήματος, στην αυγή του 21ου αιώνα, προδιαθέτει την χρήση έξελιγμένων εμβιομηχανικών συσκευών για ουσιαστικότερα, ταχύτερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα.

Μερικές απο αυτές με αποκλειστική χρήση στο Φυσικοθεραπευτήριο είναι οι ακόλουθες:

Posted in Άρθρα.

Leave a Reply